Knob a Plíšek - jičínská advokátní kancelář

JUDr. Martin Knob
advokát

  • kn ob@kplegal.cz
  • +420 724 931 218
  • zapsaný v seznamu České advokátní komory pod e.č.: 13934

Martin Knob je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Zkušenosti nabýval postupně během svého působení na katastrálním úřadu na oddělení právních vztahů k nemovitostem, a poté jako asistent soudce okresního soudu. Praxi advokátního koncipienta vykonával v advokátní kanceláři v Hradci Králové.

Martin Knob se věnuje generální právní praxi. Zaměřuje se především na právo nemovitostí, ochranu osobnosti, občanské a obchodní závazkové vztahy, pracovní, trestní a správní právo. Věnuje se rovněž rozhodčímu řízení, je rozhodcem zapsaným na seznamu rozhodců vedeným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod ev. č. 185. Martin Knob hovoří anglicky.


JUDr. Milan Plíšek
advokát

  • pl isek@kplegal.cz
  • +420 724 874 262
  • zapsaný v seznamu České advokátní komory pod e.č.: 13034

Milan Plíšek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Rigorózní řízení absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praxi advokátního koncipienta vykonával v renomované advokátní kanceláři v Hradci Králové, v níž následně působil jako spolupracující advokát.

Milan Plíšek se věnuje generální praxi. Zaměřuje se především na občanské a obchodní závazkové vztahy, odpovědnost za škodu, právo nekalé soutěže a rodinné právo. Milan Plíšek hovoří anglicky.

Naleznete nás na adrese Denisova 585, 506 01 Jičín
(u Knihovny Václava Čtvrtka směrem k Domovu mládeže Střední průmyslové školy Jičín)
GPS: 50°26'2.137"N, 15°21'33.660"E