Knob a Plíšek - jičínská advokátní kancelář

Advokátní kancelář Knob & Plíšek je moderní, dynamickou advokátní kanceláří, která poskytuje komplexní právní služby a poradenství ve všech oblastech práva. Svým klientům nabízíme vysokou časovou flexibilitu a individuální přístup. Maximální vstřícnost v jednání, poskytování kvalitních služeb za přijatelných cenových podmínek a důraznost při prosazování a hájení práv a zájmů klientů jsou základními pilíři naší práce, na něž se mohou klienti vždy spolehnout.


V rámci své činnosti poskytujeme právní služby fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikatelům. S poskytovanou právní pomocí klademe důraz na optimalizaci nákladů našich klientů stejně jako na informovanost o jednotlivých možnostech řešení. Rozsah právních služeb zahrnuje veškerá právní odvětví, přičemž podrob- nější popis je uveden v odkazu Naše služby. Při své činnosti důsledně respektujeme povinnost mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, s nimiž jsme během poskytování právních služeb seznámeni.


Můžete se na nás obrátit v jakýkoliv pracovní den v době od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 18:00.

V naléhavém případě lze sjednat schůzku i v jiném termínu

Naleznete nás na adrese Denisova 585, 506 01 Jičín
(u Knihovny Václava Čtvrtka směrem k Domovu mládeže Střední průmyslové školy Jičín)
GPS: 50°26'2.137"N, 15°21'33.660"E